PROVTRYCKNINGAR

För att upptäcka sprickor i motorblock samt topplock provtrycks de. Det går till så att toppens/blockets vattenkanaler täpps till varefter man kopplar in tryckluft i kanalerna. Därefter sänks toppen/blocket ned i 80 gradigt vatten (för att simulera motorns arbetstemperatur), om det nu börjar bubbla luft från toppen/blocket är det tyvärr sprickor i den. En topp/block som har sprickor måste med största sannolikhet kasseras, endast i undantagsfall kan man reparera en sådan skada.
Varningssignaler för att du har sprickor är att det ”bubblar” i expansionskärlet eller att du har vatten i oljan. Vatten i oljan ser du att du har, på att oljan blir gråaktig. Skulle du få någon av dessa symptom på din motor ska du omedelbart se till att få den provtryckt.

 

 

 

 

 

 

 

MAGNETINSPEKTION

Magnetinspektion utförs på alla typer av axlar för att upptäcka sprickor. En magnetinspektion utförs i en så kallad Magnaflux.
Den går till på så sätt att axeln påstryks med en vätska som reagerar på magnetiska fältförändringar och lyser under UV-ljus, axeln sätts upp i Magnafluxen och en kraftig strömstöt tillförs axeln. Vätskan koncentreras nu runt eventuella sprickor och detta upptäcker vi då vi belyser axeln med UV-ljus.
Sprickor i en vevaxel är oftast ett ”dolt” fel utan direkta symptom, så därför skadar det inte att utföra en magnetinspektion om man ändå plockat isär motorn.

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGERGJUTNING

Till veteranbilar är det nästan omöjligt att få tag på lager, därför gjuter vi vid sådana reparationer lagren själva. Vi gjuter både ram- och vevlager i en särskilt lagermetall som kallas Babbits.

 


Här är det en T-Ford som fått nya lager gjutna.

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARVNING/FRÄSNING

Vi utför de flesta typer av svarvningar och fräsningar – kontakta oss angående detta.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALARBETEN

Vi utför även de flesta typer av specialarbeten kring motorn, såsom svetsning, tvätt, blästring, rillning etc. Kontakta oss vid frågor eller funderingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVDELAR/TILLBEHÖR

Vi har ett stort lager av motorreservdelar till de vanligaste motorerna. Finns det inte på lager så kan vi ta hem de flesta reservdelarna inom ett dygn. Vi använder givetvis endast reservdelar av högsta kvalitet. Vi kan även ordna begagnade delar samt utbytestoppar och utbytesmotorer etc. Kontakta oss gärna om det är någon del du söker. Vi säljer även en del motortillbehör såsom motorolja etc.


Här finns det mesta till de flesta motorer!


Vår olja levereras av 76 den officiella leverantören av motorolja för NASCAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄNKAR

GETE Motordelar (huvudleverantören av reservdelar)
AB Reservdelar (Ytterligare en reservdelsleverantör)
Brorssons Traktor delar (Har det mesta till traktorn)
SLP Swedish Lorry Parts (reservdelar till de tunga fordonen)
MO-RE (Vår organisation) { www.mo-re.m.se }
MRF Motorbranschens Riksförbund