TOPPBLOCKSRENOVERING

Detta är det vanligaste arbete vi utför, de flesta av dessa arbeten uppkommer genom att folk underlåter att byta kamrem/kamkedja! Ett kamremsbyte kostar inte särskilt mycket, det är avsevärt billigare att byta kamremmen än att vänta på att den går av.


Här är det en CAT 3204 som ska få ventilsätena frästa.

Vidare bör spännrulle, brytrulle och balansrem bytas vid kamremsbyte, då bryt/spännrulle kan skära och på så sätt orsaka ett kamremsbrott – Balansremmen ska byta eftersom det finns risk för att den går av och då även slår av kamremmen. Skulle det vara så att din motor istället är utrustad med kamkedja, så ska du givetvis byta även denna. Se vår sida för Reservdelar och tillbehör.

Det finns givetvis andra anledningar till en toppblocksrenovering än det katastrofala kamremsbrottet:
Har din motor fått en ökad oljeförbrukning?
Det beror troligen på att den läcker i ventilstyrningarna samt ventiltätningarna. Det byts snabbt ut.
Uppfattar du att din motor har dålig kompression?
Det beror troligen på brända ventiler samt slitna ventilsäten. Det slipar/fräser vi till och vid behov byter vi de ventiler/säten som är bortom reparation.

 

 

 

 

 

 

 

VEVAXELSLIPNING


Här är det en CAT 3204 axel som finpoleras efter slipningen.
Vevaxelslipningar var vanligare för ett 15-tal år sedan än vad de är nu, detta på grund av att dagens motoroljor blivit så mycket bättre! Den främsta orsaken till att man slipar vevaxlar är nämligen att motor gått utan olja och därför skurit. Se därför till att byta olja och använda en olja av hög kvalitet.
Nu finns det även mindre dramatiska anledningar att slipa en axel än att den skurit, även vid normalt slitage kan det behövas en slipning. Detta är vanligast förekommande i tyngre maskiner och märks på att oljetrycket sjunker.
Vi kan slipa axlar upp till 1 1/2 meters längd.

 

 

 

 

 

 

 

 

VEVSTAKSARBETE

Vi utför alla typer av arbeten på vevstakar såsom:
Riktning av vevstake, ett arbete som oftast utförs på grund av att man fått in vatten i cylindern eller att motorn skurit.
Kontrollmätning, innebär att man mäter stor- respektive lill-ände samt längden på vevstaken, detta görs då man misstänker att vevstaken blivit hoptryckt.
Byte av bussning, utförs då man fått glapp i bussningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANSLIPNING

Planslipningar utförs främst på topplock, men även på motorblocket. Orsaken till att en planslipning behövs kan vara att man fått frätskador – genom dålig glykol. Den vanligaste orsaken är dock att motorn gått varm.
En Volvo B234 har planslipats
Vi anser dock att alla lättmetallstoppar bör planas då man haft isär motor, detta på grund av att de har en tendens att slå sig.
I planslipen kan vi slipa toppar/block upp till 2 meters längd.
Vi slipar även svänghjul på upp till 60 cm diameter.

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSERING

Vi utför balanseringar på vevaxlar, elrotorer, svänghjul, remskivor, fläktar mm.
En balansering görs om vi misstänker obalans i t.ex. en vevaxel. Vi balanserar axel ner till nolltolerans.

 

 

 

 

 

 

 

 

CYLINDERBORRNING

Vi borrar alla typer av motorblock.
Med borrverket kan vi borra alla cylinderstorlekar mellan 30mm-320mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEBORRNING

Lineborrning (från engelskans Lineboring) kallas även ibland för arborrning. Detta innebär att vi borrar kam- samt ramlager lägen. Vi borrar alla storlekar på lägen från 25mm och uppåt, samt till en längd av 2m.